I. Wstęp

 1. Właścicielem sklepu Internetowego galanterka.pl jest firma eSKa Spółka Jawna J. Szydłowski, J. Kłaput, Lgota ul. Podgórka 11, zwany w dalszej części „Sprzedawcą”.
 2. Ceny w sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie w odpowiednim czasie na odpowiednich stronach internetowych, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.
 5. Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.
 6. W momencie złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez generowaną automatycznie wiadomość mailową.


II. Ogólne warunki dokonywania zakupów

 1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową galanterka.pl (Sklep On-line), lub mailowo.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu On-line. Niezbędne jest podanie Nazwiska i Imienia, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).
 3. Podmiot lub osoba która prawidłowo wypełniła Formularz Zamówienia i złożyła zamówienia jest Zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Zamawiającego.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
 7. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 8. Zamawiający, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 9. W szczególnych przypadkach sklep może odmówić realizacji złożonego zamówienia.III. Warunki dotyczące zakupów gotowych produktów.

 1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 2. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (poprzez wiadomość e-mailową lub kontakt telefoniczny).
 3. W przypadku braku danego Produktu w magazynie Sprzedawcy, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji danego zamówienia lub jego anulowaniu. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna, jeżeli wpłynie do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za Produkt została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Zamawiającego.
 5. Całkowita cena Produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie na Formularzu Zamówienia przed złożeniem zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia na gotowy produkt jest prawnie wiążącą umową sprzedaży, podlegającą obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

 
V. Czas i forma realizacji zamówień

 1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym mogą być:
 • wysłanie za pomocą firmy kurierskiej

Czas wysyłki zamówienia wynosi zwykle do 48h roboczych. W niektórych szczególnych przypadkach czas zamówienie może ulec wydłużeniu.

 


VI. Sposób dokonywania płatności

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są formy płatności:
  • za pobraniem – zapłata kurierowi w momencie odbioru towaru,

  • przelew standardowy – przelew na konto firmy eSKa, w opisie należy podać wygenerowany przez system nr zamówienia.

   Opłata za towar uiszczana przelewem na konto albo kartą kredytową winna być wykonana na rachunek zleceniobiorcy firmy eSKa
   Nr rachunku: 39 1240 4197 1111 0000 4699 5531

   Uwaga!
   Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Zamawiającego e-maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, lecz należy przesłać niezwłocznie niezmieniony e-mail na adres: sklep@galanterka.pl
  • Płatność za pomocą portalu Przelewy24

 

VII. Koszty dostawy

 1. Dostawa produktów w przypadku przedpłaty za pomocą tradycyjnego przelewu jest darmowa dla towarów zakupionych na terenie Polski.
 2. W przypadku wybrania usługi płatności za pobraniem (przy odbiorze towaru) kwota dostawy to 19,00 zł.
 3. Koszt wysyłki za granicę jest różny w zależności od kraju do którego jest robiona wysyłka.VIII. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży) i wymiany

 1. Zamawiający konsument ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania produktu.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument składa, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza /zwrotu/, stanowiącego załącznik dostępny na stronie internetowej sklepu w formacie pdf oraz doc. Do zwracanego obuwia proszę dostarczyć paragon zakupu.

  Zwracany produkt należy odesłać na adres:
  eSKa Spółka Jawna
  J. Szydłowski, J. Kłaput
  Lgota ul. Podgórska 11, 34-103 Witanowice
  z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy, #numer zamówienia"

  Oświadczenie o wymiane obuwia konsument składa, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza /wymiany/, stanowiącego załącznik dostępny na stronie internetowej sklepu w formacie pdf oraz doc .

  Wymieniany produkt należy odesłać na adres:
  eSKa Spółka Jawna
  J. Szydłowski, J. Kłaput
  Lgota ul. Podgórska 11, 34-103 Witanowice
  z dopiskiem "WYMIANA – sklep internetowy, #numer zamówienia"

 2. Zwrot/wymiana, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania – w stanie niezmienionym) w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu.
 3. Zgodnie z art. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (…) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt w stanie niezmienionym wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
 5. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego Produktu.
 6. Zwrot przez Zamawiającego przesyłki na koszt odbiorcy nie będzie przez Sprzedawcę przyjęty.

 
IX. Warunki reklamacji

  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres:

   eSKa Spółka Jawna
   J. Szydłowski, J. Kłaput
   Lgota ul. Podgórska 11, 34-103 Witanowice

   z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy, #numer zamówienia"

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność.
  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego konsumenta, Produkt uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Zamawiającego), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), sklep stosownie obniży cenę, zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu (odstąpienie od umowy) albo zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Zamawiającego).
  5. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
  6. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.
  7. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Reklamujący zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma eSKa J. Szydłowski, J. Kłaput Lgota ul. Podgórska 11 34-103 Witanowice
 2. Podane dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
  • tworzenia i zarządzania Kontem;
  • obsługi i realizacji Zamówienia;
  • przeprowadzenia procesu płatności;
  • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
  • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
 5. Niezależnie od formy składania zamówienia (z rejestracją lub bez rejestracji) prosimy klienta o adres email oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a w przypadku działalności gospodarczej dodatkowo także jej nazwę oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 6. Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer zamówienia oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych.
 7. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.
 8. Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące oferty firmy.
 9. Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.
 10. Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia  oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu, jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji.
 11. Klientowi przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych.
   W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: sklep@galanterka.pl . Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera.
   Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie eska-buty.pl i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w sklepie.
 14. Witryna eska-buty.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 15. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy eSKa J. Szydłowski, J. Kłaput w celu optymalizacji działań.
 16. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 17. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.
 3. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 5. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Zamawiającego.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.